cat-right

Cvičenia s fyzioterapeutom

Mobilizačné cvičenia  s fyzioterapeutom, po chorobe, operácii, dlhodobej hospitalizácii je možné si objednať 2-3 x do týždňa. Cieľom cvičení je pomôcť znova nadobudnúť  samostatnosť a sebestačnosť.  

Charita vydala príručku pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí...

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života. Keďže hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostatočne rozvinutá a v mnohých mestách nie je takmer vôbec dostupná, brožúra sa stáva cenným pomocníkom pre tých, ktorí sa v domácnosti starajú o umierajúcich a ťažko chorých príbuzných bez profesionálnej podpory a pomoci. Prináša cenné informácie, vysvetlenia a praktické tipy pre ošetrujúcich rodinných príslušníkov, ako aj pre profesionálnych a dobrovoľných ošetrovateľov a ošetrovateľky. „Brožúra vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu zväzu hospicov v Rakúsku. Dúfame, že táto príručka pomôže poskytovať lepšiu starostlivosť tým, o ktorých sa v našich domácnostiach staráme a prinesie úľavu a pokoj ťažko chorým a umierajúcim ľuďom,“ uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH. Techniky starostlivosti vychádzajú z metód starostlivosti zakladateľky Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku, sr. Hildegard Teuschl CS. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenie základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy, ako sa vysporiadať s tragickými úsekmi v živote ťažko chorého človeka. Publikácia vychádza v náklade 800 kusov pre jednu arci/diecéznu charitu. Distribuuje sa medzi jej klientov v mobilných hospicoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby („ADOS“) a opatrovateľskej službe. Brožúra je bezplatná a z toho dôvodu sú v nej priložené šekové poukážky, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia prispieť finančným darom na číslo účtu SK 3709000000000176875345, VS 235. Výťažok zbierky je určený na podporu hospicovej starostlivosti a ADOS. Príručku si môžete stiahnuť...

Odkázaní seniori prosia o pomoc 14.10.2015

Vážení klienti, Pozývame Vás na VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV 14.10.2015 od 10:00 hod v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády. V nadväznosti na náš protest pred MPSVaR SR, ktorý sa konal 16.9.2015, ZNOVU hovoríme verejnosti a zástupcom medií, že ODKÁZANÍ SENIORI VOLAJÚ O POMOC a TEJ SA IM NEDOSTÁVA. Žiadame štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a uskutočnil od 1.1.2016 opatrenia na akútne riešenie problémov. Organizátori: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakónia, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Asociácia sestier...

Protest proti diskriminácii seniorov

Tu si môžete pozrieť video z protestu proti diskriminácii seniorov využívajúcich služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb: http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/protest-proti-diskriminacii-seniorovx372o07/5031/    

Tlačová konferencia k zrovnoprávneniu poskytovateľov...

Tu si môžete pozrieť video z tlačovej konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenska k zrovnoprávneniu poskytovateľov sociálnych služieb:

Platby od 1.4.2015

Platby sa od 1.4.2015 prijímajú výlučne bezhotovostne prevodom na účet. Číslo účtu: 40 2104  9012 /7500 Banka: ČSOB IBAN: SK59 7500 0000 0040 2104 9012 Potvrdenie o úhrade  zašlite na emailovu adresu harris @ harris . sk  

Potrebujete poradiť?

Vrátili ste sa z nemocnice domov a neviete ako ďalej? Máte doma ležiaceho pacienta a neviete si rady? Potrebujete poradiť ohľadne možností domáceho odborného ošetrovania, liečebnej rehabilitácie alebo opatrovateľskej služby. Alebo chcete získať umiestnenie v sociálnom zariadení? Príďte, vysvetlíme Vám postupy aj podmienky hradenia výkonov z poistenia. Objednávanie termínov telefonicky na čísle 02/6224 5607 alebo emailom na info @ harris.sk...

Príjem pacientov na rehabilitáciu

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte na emailovej adrese rhb @ harris.sk