cat-right

O nás

Sme ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (neštátne zdravotnícke zariadenie)  a od roku 1996 poskytujeme na základe licencie odborného zástupcu pre ošetrovateľstvo zo Slovenskej komory sestier  (SkSaPA) a na základe povolenia  MZSR  odborné ošetrovanie a liečebnú rehabilitáciu u pacientov doma. Poskytujeme tiež opatrovateľskú službu ako neverejný poskytovateľ Empatia n.o.

Väčšina našich pracovníkov má aj osobnú skúsenosť so starostlivosťou o svojich blízkych, a preto sa vieme vžiť do Vašej situácie, a spolu s Vami hľadať to najlepšie riešenie. Povieme Vám čo je hradené zo zdravotného  poistenia, čiastočne alebo úplne a za čo je potrebné doplácať.  

Špecializujeme sa na ošetrovanie chronických a dlhodobo sa nehojacich rán, preležanín, vredov predkolenia a iných ošetrovateľských problémov a  mobilizáciu a liečebnú rehabilitáciu,  doma u pacienta. 

Odborné ošetrovanie vykonávajú skúsené sestry s príslušným vzdelaním a so špecializáciou na komunitné ošetrovateľstvo, registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) .  Všetky naše sestry sú evidované na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

Liečebnú rehabilitáciu  vykonávajú  skúsení  fyzioterapeuti,  registrovaní v Komore fyzioterapeutov. Všetci naši fyzioterapeuti sú evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

Opatrovateľskú službu vykonávajú skúsené opatrovateľky a opatrovatelia s príslušným vzdelaním. Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb Empatia n.o. registrovaný na úrade Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Riaditeľkou je Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH,

Odborným zástupcom  je absolvent VŠ Fakulty ošetrovateľstva sestra Mgr. Marek Marcinek, MHA

Koordinátorom ošetrovania:

v Bratislave:  sestra Mgr. Marek Marcinek, MHA

Košiciach: sestra  Beáta Horničárová

Prešove: sestra Mgr. Anna Mušinská.

 

Príďte sa poinformovať a poradiť  o domácich službách pre Vás alebo Vašich blízkych. 

Termín si vopred dohodnite.