cat-right

Odkázaní seniori prosia o pomoc 14.10.2015

Verejné zhromaždenie

Vážení klienti,

Pozývame Vás na VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV 14.10.2015 od 10:00 hod v Bratislave na Námestí slobody pred Úradom vlády.

V nadväznosti na náš protest pred MPSVaR SR, ktorý sa konal 16.9.2015, ZNOVU hovoríme verejnosti a zástupcom medií, že

ODKÁZANÍ SENIORI VOLAJÚ O POMOC a TEJ SA IM NEDOSTÁVA.

Žiadame štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a uskutočnil od 1.1.2016 opatrenia na akútne riešenie problémov.

Organizátori:
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,
Slovenská katolícka charita,
Evanjelická diakónia,
Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb,
Asociácia sestier a pacientov.