cat-right

Opatrovateľská služba v domácnosti

Máte v rodine seniora, ktorý už nemôže zostávať doma sám? Využite našu opatrovateľskú  službu v domácnosti.

Empatia, n.o. poskytuje opatrovanie seniorov od 2 do 8 hodín denne, vo výnimočných prípadoch aj viac hodín. Základnou službou je dvojhodinová návšteva, počas ktorej môže byť poskytnutý dohľad a činnosti spojené s podaním stravy. Často žiadanou návštevou je dvojhodinová návšteva za účelom vykonania hygieny a poskytnutia stravy, prípadne si klient môže objednať základnú dvojhodinovú návštevu pri ktorej je podaná strava a sú vykonané drobné práce v domácnosti.

Ďalšou službou je aktivizácia seniora, pri ktorej sa v rámci návštev zameriavame najmä na nácvik denných činností, udržanie či zlepšenie aktuálneho stupňa sebestačnosti a kvality života seniora. Patrí sem pohybová aktivita, aktivity rozvíjajúce jemnú motoriku, pamäťové hry a sledovanie dennej tlače.

Ďalšou službou je sprevádzanie seniora na vyšetrenie k lekárovi, na úrady a podobne.

Opatrovateľskú službu v domácnosti poskytujú kvalifikované opatrovateľky s niekoľkoročnou praxou.