cat-right

O rehabilitácii

Ktoré zdravotné poisťovne hradia domácu rehabilitáciu?

Od 1.1.2010, po zlúčení zdravotných poisťovní, je liečebná rehabilitácia čiastočne hradená zo zdravotného poistenia všetkými zdravotnými poisťovňami. Výšku doplatku Vám oznámime pri objednávaní podľa typu rehabilitácie a Vašej ZP.

Ako rýchlo sa môže začať rehabilitácia ?
Podľa kapacitných možností, v priemere do 3 dní od úhrady.

Akých pacientov najčastejšie rehabilitujete?

Rôzne poúrazové stavy, neurologické ochorenia, stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách a infarktoch myokardu, výmeny kĺbov (bedrového, kolenného, ramenného), diabetické polyneuropatie, a iné.

Poskytujete rehabilitáciu po cievnej mozgovej príhode podľa metodiky Kabáta a Bobáthovej?

Áno, naši fyzioterapeuti poskytujú aj rehabilitáciu podľa metodiky Kabáta a a Bobáthovej.

Mám problémy s chrbticou. Je možné si u vás objednať cvičenie doma pod vedením fyzioterapeuta?

Áno, v Bratislave je možné si objednať pravidelné cvičenie doma pod odborným vedením fyzioterapeuta ako prevenciu vzniku ochorení pohybového aparátu – preventívnu rehabilitáciu. Tieto služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia, ale platí ich klient.