cat-right

Platby od 1.4.2015

Platby sa od 1.4.2015 prijímajú výlučne bezhotovostne prevodom na účet.

Číslo účtu: 40 2104  9012 /7500

Banka: ČSOB

IBAN: SK59 7500 0000 0040 2104 9012

Potvrdenie o úhrade  zašlite na emailovu adresu harris @ harris . sk