cat-right

Protest proti diskriminácii seniorov

Tu si môžete pozrieť video z protestu proti diskriminácii seniorov využívajúcich služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb:

http://tv.teraz.sk/spravodajstvo/protest-proti-diskriminacii-seniorovx372o07/5031/