cat-right

Cvičenia s fyzioterapeutom

Mobilizačné cvičenia  s fyzioterapeutom, po chorobe, operácii, dlhodobej hospitalizácii je možné si objednať 2-3 x do týždňa. Cieľom cvičení je pomôcť znova nadobudnúť  samostatnosť a sebestačnosť.