cat-right

Rehabilitácia doma

Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujeme len v Bratislave  pacientom po úrazoch, výmene kĺbu, cievnych príhodách (porážkach) alebo po operáciách, či iných zdravotných problémoch vedúcich k imobilizácii,  ak nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie. Liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky.

Nové! – Mobilizácia  ležiacich pacientov

Rámcový rozsah výkonov poskytovaných na žiadosť pacienta alebo jeho zástupcu 
–  nácvik a sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
–  nácvik a pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
–  nácvik a pomoc pri manipulácií s predmetmi,
–  nácvik premiestňovania predmetov dennej potreby,
–  nácvik sebaobslužných úkonov
–  iné výkony fyzioterapeuta podľa potreby

Liečebná rehabilitácia:

Rámcový rozsah výkonov poskytovaný na základe odporúčania rehabilitačného lekára a písomného návrhu všeobecného lekára 

  • Individuálna liečebná telesná výchova zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov
  • Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba porúch centrálneho a periférneho systému
  • Individuálna liečebná telesná výchova: Špeciálna systematická liečba vrodených a získaných chýb pohybového aparátu
  • Mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch
  • Individuálna dychová gymnastika
  • Nácvik kontinencie
  • Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín
  • Cielená odborná inštruktáž

Objednávanie  a hradenie rehabilitácie a mobilizácie

Ak potrebujete naše služby napíšte na rhb @ harris . sk
Mobilizácia/rehabilitácia na žiadosť pacienta:
Zašlite nám žiadosť na emailovú adresu: rhb @ harris . sk
Uveďte meno a priezvisko pacienta, jeho vek, diagnózu, presnú adresu miesta, kde sa budú služby poskytovať, meno a priezvisko objednávateľa služieb s telefónnym číslom a emailovou adresou. Pošleme Vám pokyny k platbe.
Cena  235 €/5 týždňov/ 2x týždenne.
Liečebná rehabilitácia na návrh lekára (len pre čiastočne alebo úplne imobilných pacientov) :
Zašlite nám žiadosť a oskenované nasledovné dokumenty  na emailovú adresu rhb @ harris . sk  :
1/ prepúšťaciu správu z nemocnice alebo iný lekársky nález o stave pacienta
2/ odporúčanie pre domácu rehabilitáciu od ambulantného rehabilitačného lekára
3/ preukaz poistenca

Vystavíme Vám návrh, ktorý potvrdí Váš všeobecný lekár. Na základe  návrhu budú rehabilitačné výkony do výšky finančného limitu určeného nám  vašou zdravotnou poisťovňou,  hradené z poistenia. Doplatok  za náklady nehradené z poistenia 185 €/5 týždňov/2x týždenne.

ADOS Harris Slovakia, a.s.  ponúka aj ďalšie služby ako domáca ošetrovateľská starostlivosť.