cat-right

Ošetrovanie doma

Domácu ošetrovateľskú starostlivosť   poskytujeme v Bratislave, Košiciach a Prešove imobilným alebo ťažko mobilným pacientom, ktorí vyžadujú odbornú zdravotnú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Ošetrovanie poskytujú kvalifikované zdravotné sestry.

Rozsah poskytovaných ošetrovateľských výkonov:

  • ošetrovanie chronických a ťažko sa hojacich rán
  • ošetrovanie preležanín, dekubitov a iných narušení celistvosti kože
  • ošetrovanie vredov predkolenia
  • a ostatné  výkony v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti

Objednávanie a hradenie ošetrovania

V prípade, že potrebujete domáce ošetrovanie napíšte nám email alebo nám zavolajte a prekonzultujte Vaše požiadavky. Volajte podla miesta výkonu ošetrovateľskej starostlivosti : viď KONTAKTY

Ak máte nárok na hradenie zo zdravotného poistenia (čiastočne alebo úplne imobilní pacienti)  zašlite nám emailom, faxom alebo poštou lekársky nález (prepúšťaciu správu)  a my Vám vystavíme návrh na domáce ošetrovanie  ktoré potvrdí Váš všeobecný lekár. Potvrdený návrh  nám doručte do agentúry a dohodnite si termíny ošetrení u Vás doma. Výkony hradené z poistenia môžeme poskytnúť len do výšky finančného limitu určeného nám vašou zdravotnou poisťovňou.

Ak si objednávate služby ako samoplatca, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Cena za služby je 10,50-27,50€ / za návštevu, v závislosti od typu výkonov a stavu pacienta. Po dohodnutí typu návštev zahájime domáce ošetrovanie do troch dní od úhrady.

ADOS  Harris Slovakia, a.s. ponúka aj ďalšie služby ako domáca liečebná rehabilitácia