cat-right

Tlačová konferencia k zrovnoprávneniu poskytovateľov

Tu si môžete pozrieť video z tlačovej konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Slovenska k zrovnoprávneniu poskytovateľov sociálnych služieb: