Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí od Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života. Keďže

Rehabilitácia doma

Rehabilitácia doma je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzať do rehabilitačného zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej

Rozhovor s riaditeľkou (2015)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH Ľudia si často pletú pojem opatrovateľská a ošetrovateľská služba. Aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel medzi týmito dvomi službami, ktoré sa poskytujú v domácom prostredí, je podstatný: Opatrovateľská služba