Seniori ako pacienti v ADOS

Seniori sú špeciálna skupina pacientov, ktorá si vyžaduje aj špeciálny prístup, ktorého sa im často nedostáva. Začína to tým, že seniori a ich príbuzní často nevedia, že existuje domáca ošetrovateľská starostlivosť. Podľa ich slov lekári nemajú čas ich informovať a

Rozhovor s riaditeľkou (2010)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH 1. ADOS má na Slovensku už takmer 20 ročnú tradíciu. Čo sa za toto obdobie zmenilo? Sú agentúry brané ako rovnocenná súčasť systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Agentúry domácej ošetrovateľskej