Rozhovor s riaditeľkou (2010)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH 1. ADOS má na Slovensku už takmer 20 ročnú tradíciu. Čo sa za toto obdobie zmenilo? Sú agentúry brané ako rovnocenná súčasť systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti? Agentúry domácej ošetrovateľskej