Jednodňová chirurgia predstavuje veľký posun v kvalite starostlivosti o pacienta, pretože mu umožňuje absolvovať invazívnejší zásah alebo diagnostiku za jeden deň, pričom nemusí byť hospitalizovaný. Pacient nie je traumatizovaný pobytom v nemocnici, môže sa po zákroku vrátiť domov. Okrem toho sa jednodňovou chirurgiou šetria financie a lôžka v nemocniciach. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) nadväzujú na výkony jednodňovej chirurgie. Ide o postupy, ktoré sú vo vyspelom svete bežné a pacient často ešte pred operáciou avizuje u príslušnej agentúry, že bude u neho vykonaný určitý výkon a bude potrebovať následnú starostlivosť v domácom prostredí.

Ošetrovateľské výkony doma u pacienta robia skúsené sestry s požadovaným vzdelaním a praxou. Podľa indikácie ošetrujúceho lekára navštevujú pacienta v pravidelných intervaloch a vykonávajú všetky potrebné zdravotné úkony. Napríklad ošetrenie rany, kontroly zdravotného stavu pacienta, starostlivosť o drény, katétre, bandážovanie dolných končatín a mnoho ďalších výkonov. V prípade operácii, ktoré vyžadujú následnú liečebnú rehabilitáciu pacienta navštevuje fyzioterapeut a cvičí s ním podľa ordinácie lekára.

U imobilných pacientov sú ošetrovateľské výkony hradené zo zdravotného poistenia, chodiaci pacienti si ich platia sami. Niektoré výkony liečebnej rehabilitácie sú hradené zo zdravotného poistenia, to čo hradené nie je, si dopláca pacient. Podmienkou na hradenie zo zdravotného poistenia je písomný návrh od ošetrujúceho lekára, ktorý pacient doručí do ADOS a splnenie podmienok poisťovne na hradenie tejto starostlivosti.

ADOS poskytuje po dohode aj ďalšie služby ktoré pacient doma po zákroku potrebuje, keďže nie je dostatočne mobilný. Môže ísť o výber liekov z lekárne, vybavovanie potvrdení, vybavovanie u lekára, sprevádzanie na kontrolu do ambulancie, denné nákupy, varenie, bežné upratovanie, pranie, žehlenie, pomoc pri osobnej hygiene a podobne. Tieto služby nie sú hradené zo zdravotného poistenia, platí ich pacient.

Autor článku: Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc. MPH

Jednodňová chirurgia a domáca ošetrovateľská starostlivosť