Naše zdravotnícke zariadenie nájdete v:

 

Identifikačné údaje

Harris Slovakia, a.s.
Haanova 26
851 04 Bratislava

IČO: 356 92 421
DIČ: 2020861645
Zápis v OR BA I oddiel Sa, vložka č. 1099/B