Z dôvodu nedostatku opatrovateliek opatrovateľskú službu poskytujeme len v Dúbravke a v Karlovej Vsi. 

V prípade potreby v inej MČ sa so žiadosťou o opatrovateľskú službu obráťte na miestny úrad podľa miesta bydliska. Opatrovateľská služba je originálnou kompetenciou miestnej samosprávy.

 

Poskytujeme aj poradenstvo a zaškolenie (len v Bratislave):

  • Pri opatrovaní ležiaceho pacienta doma na lôžku (osobná hygiena, sprchovanie, výmena plienok, prezliekanie, úprava postele, kŕmenie a pod.)
   Cena: 28 €/hod
  • Pri ošetrovaní ležiaceho pacienta s ranami, dekubitmi a pod.
   Cena: 36 €/hod
   V prípade, že pacient má chronické rany a preležaniny, ktoré vyžadujú dlhodobé odborné ošetrovanie, je možné si objednať trojmesačnú službu hradenú zo zdravotného poistenia. (Pozri našu podstránku Ošetrovanie)
  • Ošetrenie nechtov na nohách u nechodiacich pacientov (strihanie nechtov, odstraňovanie stvrdnutej kože a pod.)
   Cena: 26,50 € za ošetrenie
Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať

Objednávanie a hradenie služieb:

V prípade záujmu o služby nám napíšte email na adresu: empatia@nullharris.sk alebo zavolajte na 0948 / 427 747.

Služby sa hradia prevodom na bankový účet alebo vkladom na účet. Úhrada v hotovosti nie je možná.