Z dovodu nedostatku opatrovateliek, opatrovateľskú službu už neposkytujeme. Nižšie uvedené informácie slúžia už len pre orientáciu príbuzných o opatrovateľskej službe.

V prípade potreby sa so žiadosťou o opatrovateľskú službu obrátte na miestny úrad podľa miesta bydliska. Opatrovateľská služba je originalnou kompetenciou miestnej samosprávy a tá je povinná ju poskytovať. 

Opatrovateľskú službu poskytuje Empatia n.o. (neverejný poskytovateľ) len v Bratislave (MČ  Karlova Ves a Dúbravka) klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby pri denných úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť. Podľa záujmu poskytujeme služby 2-8 hodín denne alebo niekoľkokrát do týždňa, podla dohody.
Služby poskytujú skúsené opatrovateľky a opatrovatelia Empatia n.o.

 

Rozsah poskytovaných výkonov:

  • Poskytovanie spoločnosti (dohľad, rozhovory, prechádzky)
  • Zabezpečenie stravy (Malý nákup, donáška obedov z jedálne, varenie jednoduchých jedál, príprava a podávanie stravy)
Opatrovateľka pomáha seniorovi vstať
  • Pomoc pri hygiene (Pomoc pri osobnej hygiene, kúpanie, umývanie, obliekanie, prezliekanie, výmena plienok)
  • Pomoc v domácnosti (Bežné upratovanie, vysávanie, pranie – v práčke, žehlenie)
  • Sprevádzanie k lekárovi, na vyšetrenia, do nemocnice a pod.
  • Aktivizácia klienta (Spoločné čítanie kníh a tlače, spoločenské hry, ľahké pohybové cvičenia)
  • Starostlivosť o nechty na nohách (strihanie nechtov, odstraňovanie stvrdnutej kože a pod.)

Objednávanie a hradenie služieb:

Opatrovateľská služba je sociálna služba a nie je hradená zo zdravotného poistenia, za služby platí klient. Cena za služby je 7,5-9,5 € /hodinu, v závislosti o typu výkonov a stavu pacienta.

V prípade záujmu si vyžiadajte podrobný cenník služieb.