Najčastejšie otázky:

Náš príbuzný bol prepustený z nemocnice. Aké služby nám môžete ponúknuť?

Ponúkame odborné ošetrovanie, liečebnú rehabilitáciu a opatrovateľskú službu doma u pacienta. V rámci opatrovateľskej služby ponúkame základné výkony: dohľad, spoločnosť, zabezpečovanie stravy, pomoc pri osobnej hygiene, aktivácia klienta, a doplnkové služby: drobné prace v domácnosti, sprevádzanie k lekárovi, vybavovanie liekov, a pod.

Aké vzdelanie majú opatrovateľky?

Väčšinou všeobecné alebo odborné stredoškolské vzdelanie a osvedčenia o absolvovaní opatrovateľského kurzu.

Aké spoľahlivé sú Vaše opatrovateľky?

Prijímame iba pracovníčky s čistým registrom trestov. Každú opatrovateľku si osobitne vyberáme a potom prechádza skúšobnou dobou, počas ktorej pozorne sledujeme jej prácu a odozvu od klientov. Keď sa osvedčí zostáva u nás dlhodobo pracovať.

Poskytujete služby aj cez sviatky?

Služby poskytujeme aj cez sviatky pokiaľ si ich objednáte najneskôr 10 pracovných dní pred sviatkami.

Ideme na dovolenku, viete nám poskytnúť služby pre našich rodičov?

Áno, takéto služby poskytujeme, je potrebné prísť a dohodnúť si objem služieb. Väčšinou si klienti objednávajú 2-3 hodiny denne, kedy opatrovateľka urobí základné výkony (napr. pomoc pri hygiene, podanie obeda, nákup, pomoc v domácnosti, alebo iné objednané výkony). V prípade potreby obratom informujeme klienta na dovolenke o stave jeho príbuzného.

Máme ležiacu babičku. Aké domáce služby sú hradené zo zdravotného poistenia?

Z poistenia je hradené odborné ošetrovanie sestrou. Napr. hradená je starostlivosť o chronické nehojace sa rany alebo preležaniny, ktoré vyžadujú ošetrovanie sestrou, ale nehradí sa napr. kúpanie, výmena plienok či podávanie stravy, ktoré vykonáva opatrovateľka.

Nášmu starému otcovi treba podávať ráno a večer lieky. Poskytujete takúto službu?

Áno, avšak táto služba nie je hradená zo zdravotného poistenia, ale je platená. Objednáva sa v rámci opatrovateľskej služby.

Robíte donášku obedov z jedálne?

Áno, donášku obedov robíme v rámci opatrovateľskej služby, ktorá sa objednáva minimálne na 2 hodiny. V rámci týchto hodín sa urobí donáška obeda, jeho podanie, a drobné práce v domácnosti, prípadne iné úkony na ktorých sa dohodneme. Služba je platená.

Potrebujeme 24 hodinovú službu pre ležiaceho pacienta. Robíte aj takéto služby?

V domácnosti u klienta vykonávame maximálne 8 hodinovú opatrovateľskú službu, ktorú je možné rozdeliť počas dňa na dvakrát 4 hodiny, aby sa urobili najdôležitejšie výkony, ktoré pacient potrebuje. Napr. ráno od 8 do 12 hod, a poobede od 15 do 19 hodiny. Možné je aj iné rozdelenie hodín počas dňa, napr. 6+2 hodiny. Opatrovateľská služba nie je hradená zo zdravotného poistenia, je to platená služba.

Máte zariadenie, kde by sme mohli umiestniť pacienta, ktorý potrebuje 24 hodinovú starostlivosť?

Nie, pobytové zariadenie na umiestnenie pacientov nemáme, chodíme domov k pacientom. Skúste si pozrieť pobytové zariadenia uvedené na našej web stránke pod „Naši partneri“.

Čo je potrebné k objednaniu opatrovateľskej služby?

Na objednanie opatrovania doma je potrebné podpísať zmluvu o opatrovateľskej službe, a v neodkladných prípadoch je možné začať opatrovanie za cca 2-3 dni. Platby za služby sa uhrádzajú vopred vždy na daný mesiac. Pri nevyčerpaní objednaných služieb sa preplatok vracia.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku? Napíšte nám, radi Vám pomôžeme.