Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.

Keďže hospicová starostlivosť nie je v súčasnosti dostatočne rozvinutá a v mnohých mestách nie je takmer vôbec dostupná, brožúra sa stáva cenným pomocníkom pre tých, ktorí sa v domácnosti starajú o umierajúcich a ťažko chorých príbuzných bez profesionálnej podpory a pomoci. Prináša cenné informácie, vysvetlenia a praktické tipy pre ošetrujúcich rodinných príslušníkov, ako aj pre profesionálnych a dobrovoľných ošetrovateľov a ošetrovateľky. „Brožúra vznikla vďaka finančnej podpore Nadácie ERSTE a Zastrešujúcemu zväzu hospicov v Rakúsku. Dúfame, že táto príručka pomôže poskytovať lepšiu starostlivosť tým, o ktorých sa v našich domácnostiach staráme a prinesie úľavu a pokoj ťažko chorým a umierajúcim ľuďom,“ uviedol Radovan Gumulák, generálny sekretár SKCH.

Techniky starostlivosti vychádzajú z metód starostlivosti zakladateľky Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku, sr. Hildegard Teuschl CS. Brožúra obsahuje okrem vysvetlenie základných pojmov a opisu vhodných reakcií na štádia choroby a umierania aj postupy, ako sa vysporiadať s tragickými úsekmi v živote ťažko chorého človeka.

Publikácia vychádza v náklade 800 kusov pre jednu arci/diecéznu charitu. Distribuuje sa medzi jej klientov v mobilných hospicoch, agentúrach domácej ošetrovateľskej služby („ADOS“) a opatrovateľskej službe. Brožúra je bezplatná a z toho dôvodu sú v nej priložené šekové poukážky, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia prispieť finančným darom na číslo účtu SK 3709000000000176875345, VS 235. Výťažok zbierky je určený na podporu hospicovej starostlivosti a ADOS.

Príručku si môžete stiahnuť tu.
Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí od Slovenskej katolíckej charity