Rehabilitácia doma je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzať do rehabilitačného zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcimi služby v domácom prostredí.

Rehabilitácia sa poskytuje na žiadosť pacienta alebo jeho zástupcu, a na základe návrhu lekára a písomnej dohody ADOS s pacientom (alebo zástupcom pacienta). Domáca rehabilitácia môže byť hradená čiastočne zo zdravotného poistenia, náklady nehradené z poistenia, platí pacient. Po podpísaní dohody a úhrade doplatku je možné domácu liečebnú rehabilitáciu zahájiť obvykle do troch dní.

Fyzioterapeut dostáva základné informácie o pacientovi na základe doručeného lekárskeho nálezu. Priamo doma pri prvej návšteve prebieha s pacientom vstupný rozhovor o jeho zdravotnom stave, o možnostiach zlepšenia jeho pohybových schopností prípadne možnostiach odstránenia bolestí pohybového aparátu. Po rozhovore sa spoločne fyzioterapeut s pacientom dohodnú na rehabilitačnom pláne. Podľa cieľu terapie, fyzioterapeut volí kombináciu cvikov, techník a rôznych rehabilitačných prostriedkov pre jeho dosiahnutie.

Fyzioterapeut poskytuje v rámci domácej rehabilitácie :

 • Individuálnu liečebnú telesnú výchovu zameranú na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód
 • Individuálnu liečebnú telesnú výchovu: Špeciálnu systematickú liečbu porúch centrálneho a periférneho systému
 • Individuálnu liečebnú telesnú výchovu: Špeciálnu systematickú liečbu vrodených a získaných chýb pohybového aparátu detí a dospelých (metódy podľa Bobátha, Vojtu, Kabáta)
 • Mäkké a mobilizačné techniky na chrbticu, periférne kĺby a svaly
 • Individuálnu cielenú ergoterapiu (nácvik bežných denných, alebo pracovných činností zameraných na zlepšenie zručností a práce v rámci pacientovho handicapu)
 • Individuálnu dychovú gymnastiku
 • Nácvik kontinencie
 • Špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín
 • Klasickú masáž jednej alebo viacerých častí tela alebo trupu
 • Reflexnú masáž a iné špeciálne ručné masáže
 • Cielenú odbornú inštruktáž a poradenstvo

Fyzioterapeut pri návšteve získava náhľad do domáceho prostredia pacienta, a môže poskytnúť rady a odporúčania, aby podmienky na rehabilitáciu boli pre pacienta čo najoptimálnejšie. Miesto rehabilitačného lôžka požije posteľ, miesto madiel či rebrín nábytok, stôl, stoličky, miesto podhlavníka zrolovaný vankúš, ktorý rovnako poslúži na polohovanie a vypodloženie končatín. Rovnako môže fyzioterapeut odporučiť vhodné rehabilitačné pomôcky, alebo pomôcky ktoré uľahčia, či už dočasne, alebo dlhodobo život s hendikepom, prípadne prispejú k zdravšiemu pohybovému režimu, pomôže sa zorientovať v množstve na trhu dostupných cvičebných a zdravotníckych pomôcok. Medzi jednoduché cvičebné pomôcky patria napríklad lopty rôznych veľkostí, materiálov a vlastností. Vyberajú sa podľa cieľa terapie a schopností pacienta. Ďalej sú to rôzne druhy expanderov, na posilnenie, alebo uvoľnenie svalov, či svalových skupín, alebo pomôcky slúžiace na polohovanie končatín, prípadne celého tela. Zo zdravotníckych pomôcok sú to rôzne úchyty na stenu, tzv. madlá, ktorých sa pacient môže pridržať pri vstávaní z toalety, alebo postele, či vane, ďalej rôzne zvyšovače priamo na toaletu, vozíky a ďalšie pomôcky. V prípade, že chýbajú finančné prostriedky pre zakúpenie potrebných pomôcok, z ktorých sú mnohé čiastočne, alebo celkovo hradené poisťovňou, fyzioterapeut je schopný/á pomôcť prispôsobiť a pracovať s bežným vybavením domácnosti.

Optimálny počet domácich rehabilitácii je individuálny, a v priemere sa pohybuje okolo 30-40. Závisí najmä od stupňa náročnosti postihnutia a od vlastnej iniciatívy a spolupráce pacienta s fyzioterapeutom. Je nutné si i pri domácej liečebnej rehabilitácii uvedomiť, že fyzioterapeut je odborným poradcom a učiteľom. Fyzioterapeut má za úlohu ukázať, naučiť a podporiť pacienta v tom, aby vedel ako správne cvičiť aby sa čo najrýchlejšie dostal do pôvodnej formy, zlepšil si poprípade udržal stav pohybového aparátu. Ale to, ako dlho bude trvať liečebná rehabilitácia, zotavenie, a do akej miery nastane obnovenie funkcií tela, závisí predovšetkým od vôle a odhodlania pracovať na sebe a dodržiavania odporúčaní a pokynov fyzioterapeuta.

Autori článku: Bc. Gabriela Fehérová, Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH, 2012

Rehabilitácia doma