Veľmi pekne Vám chcem poďakovať za profesionálny a zároveň ľudský prístup počas rehabilitácií, ktoré mojej matke pani O. veľmi pomohli. Nakoľko jej stav sa aj vďaka Vám výrazne zlepšil, nepovažujeme za potrebné pokračovať ďalším cyklom cvičení.

B.K.
B.K.