Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom, ktorí vyžadujú dlhodobú odbornú starostlivosť a nie sú schopní samostatne chodiť na ošetrenie do ambulancie. Ošetrovanie poskytujú kvalifikované zdravotné sestry a je hradené zo zdravotného poistenia všetkými zdravotnými poisťovňami.
Odborné ošetrovanie poskytujeme v Bratislave, Košiciach a Prešove

Rozsah poskytovaných ošetrovateľských výkonov:

  • ošetrovanie chronických a ťažko sa hojacich rán
  • ošetrovanie preležanín, dekubitov a iných narušení celistvosti kože
  • ošetrovanie vredov predkolenia
  • a ostatné výkony v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti
Sestra ošetruje seniora doma.

Objednávanie a hradenie ošetrovania:

V prípade, že potrebujete dlhodobé domáce ošetrovanie napíšte nám email alebo nám zavolajte a prekonzultujte Vaše požiadavky. Volajte podľa miesta výkonu ošetrovateľskej starostlivosti – Bratislava, Košice alebo Prešov. Vid kontakty.

Ak máte nárok na hradenie zo zdravotného poistenia (čiastočne alebo úplne imobilní pacienti) zašlite nám emailom, faxom alebo poštou lekársky nález (prepúšťaciu správu) a my Vám vystavíme návrh na domáce ošetrovanie, ktorý potvrdí Váš všeobecný lekár. Potvrdený návrh nám doručte do agentúry a dohodnite si termíny ošetrení u Vás doma.
Výkony hradené z poistenia môžeme poskytnúť len do výšky finančného limitu určeného nám vašou zdravotnou poisťovňou.

Ak si objednávate služby ako samoplatca, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky. Cena za služby je  v závislosti od typu výkonov a stavu pacienta. Po dohodnutí typu návštev zahájime domáce ošetrovanie do troch dní od úhrady.

Kontakt: