Domovom pre seniorov hrozí kríza, varuje NKÚ

Článok publikovaný v Denníku Pravda.
Čítajte viac…

Štát zlyháva v starostlivosti o seniorov

Článok publikovaný v Denníku N.
Čítajte viac…

Opatrovanie, či ošetrovanie?

Slovenčina, inak bohatá na slovnú zásobu, tieto dva termíny vymyslela dosť nešikovne. Nielen bežní ľudia, laici, ale aj mnohí odborníci si tieto termíny často pletú. A pritom je rozdiel medzi nimi veľký.
Čítajte viac…

Problémy opatrovateľskej služby na Slovensku (video)

Zobraziť

Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí od Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života.
Čítajte viac…

Rehabilitácia doma

Rehabilitácia doma je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzať do rehabilitačného zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), ktorá je zdravotníckym zariadením, poskytujúcimi služby v domácom prostredí.
Čítajte viac…

Domáca ošetrovateľská starostlivosť – kedy ju môžete využiť?

Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (v skratke ADOS) sú zdravotnícke zariadenia, ktoré začali vznikať v polovici 90. rokov, a v súčasnosti je ich asi 180 na celom Slovensku. Väčšina z nich je v mestách, avšak a nájdu sa aj na vidieku. Zoznam ADOS nájdete na www.zzz.sk.
Čítajte viac…

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí – informačná brožúra

Zobraziť

Rozhovor s riaditeľkou (2015)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH
Ľudia si často pletú pojem opatrovateľská a ošetrovateľská služba. Aký je medzi nimi rozdiel?
Rozdiel medzi týmito dvomi službami, ktoré sa poskytujú v domácom prostredí, je podstatný:
Opatrovateľská služba je sociálna služba, poskytujú ju školené opatrovateľky alebo opatrovatelia. V rámci tejto služby sa poskytuje pomoc alebo
Čítajte viac…

Seniori ako pacienti v ADOS

Seniori sú špeciálna skupina pacientov, ktorá si vyžaduje aj špeciálny prístup, ktorého sa im často nedostáva. Začína to tým, že seniori a ich príbuzní často nevedia, že existuje domáca ošetrovateľská starostlivosť. Podľa ich slov lekári nemajú čas ich informovať a prakticky neexistujú žiadne iné informačné kanály, ktorými by sa seniori dozvedeli o možnostiach domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
Čítajte viac…

Jednodňová chirurgia a domáca ošetrovateľská starostlivosť

Jednodňová chirurgia predstavuje veľký posun v kvalite starostlivosti o pacienta, pretože mu umožňuje absolvovať invazívnejší zásah alebo diagnostiku za jeden deň, pričom nemusí byť hospitalizovaný. Pacient nie je traumatizovaný pobytom v nemocnici, môže sa po zákroku vrátiť domov. Okrem toho sa jednodňovou chirurgiou šetria financie a lôžka v nemocniciach. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) nadväzujú na výkony jednodňovej chirurgie.
Čítajte viac…

Rozhovor s riaditeľkou (2010)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH
1. ADOS má na Slovensku už takmer 20 ročnú tradíciu. Čo sa za toto obdobie zmenilo? Sú agentúry brané ako rovnocenná súčasť systému poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú v súčasnosti už rovnocennou súčasťou systému zdravotnej starostlivosti. Vyriešené sú všetky zásadné otázky poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, jasný je aj postup jej získavania a hradenia. Samozrejme nie je to ideálne a tak je stále dosť úloh, ktoré stoja pred Asociáciou poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti Slovenska na riešenie.
Čítajte viac…