Harris Slovakia – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré od roku 1996 poskytuje na základe licencie odborného zástupcu pre ošetrovateľstvo zo Slovenskej komory sestier  (SkSaPA) a na základe povolenia  MZSR  odborné ošetrovanie a liečebnú rehabilitáciu u pacientov doma. Poskytujeme tiež opatrovateľskú službu ako neverejný poskytovateľ Empatia n.o.

Špecializujeme sa na ošetrovanie chronických a dlhodobo sa nehojacich rán, preležanín, vredov predkolenia a iných ošetrovateľských problémov, liečebnú rehabilitáciu a mobilizáciu, všetko doma u pacienta. 

Odborné ošetrovanie vykonávajú skúsené sestry s príslušným vzdelaním a so špecializáciou na komunitné ošetrovateľstvo, registrované v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).  Všetky naše sestry sú evidované na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

Liečebnú rehabilitáciu  vykonávajú  skúsení  fyzioterapeuti,  registrovaní v Komore fyzioterapeutov. Všetci naši fyzioterapeuti sú evidovaní na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (UDZS) a majú pridelený vlastný kód zdravotníckeho pracovníka.

Opatrovateľskú službu vykonávajú skúsené opatrovateľky a opatrovatelia s príslušným vzdelaním. Sme neverejný poskytovateľ sociálnych služieb Empatia n.o. registrovaný na úrade Bratislavského samosprávneho kraja.

Väčšina našich pracovníkov má aj osobnú skúsenosť so starostlivosťou o svojich blízkych, a preto sa vieme vžiť do Vašej situácie, a spolu s Vami hľadať to najlepšie riešenie. Povieme Vám čo je hradené zo zdravotného poistenia, čiastočne alebo úplne a za čo je potrebné doplácať.

Náš tím

Harris Slovakia – Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Riaditeľkou je Doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH,

Odborným zástupcom  je absolvent VŠ Fakulty ošetrovateľstva sestra Mgr. Marek Marcinek, MHA

Koordinátormi ošetrovania:

  • v Bratislave:  sestra Mgr. Marek Marcinek, MHA
  • Košiciach: sestra  Beáta Horničárová,
  • Prešove: sestra Mgr. Anna Mušinská.
Všade dobre, doma najlepšie!