Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujeme len v Bratislave pacientom po úrazoch, výmene kĺbu, cievnych príhodách (porážkach) alebo po operáciách, či iných zdravotných problémoch vedúcich k imobilizácii, ak nie sú schopní samostatne navštevovať rehabilitačné zariadenie.
Liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky, v mestských častiach Bratislavy: Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka.  

Rámcový rozsah výkonov liečebnej rehabilitácie:

 • individuálna liečebná telesná výchova:
 • mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch,
 • individuálna dychová gymnastika,
 • špeciálne polohovanie tela a segmentov končatín.
Rehabilitačný pracovník cvičí so seniorom doma.

Nové! – Mobilizácia ležiacich pacientov

Rámcový rozsah výkonov poskytovaných na žiadosť pacienta alebo jeho zástupcu:

 • nácvik a sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 • nácvik a pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 • nácvik a pomoc pri manipulácií s predmetmi,
 • nácvik premiestňovania predmetov dennej potreby,
 • nácvik sebaobslužných úkonov
 • iné výkony fyzioterapeuta podľa potreby

Objednávanie a hradenie rehabilitácie a mobilizácie:

Rehabilitácia alebo mobilizácia odporučená lekárom,  na žiadosť pacienta:

Cena:

 • Konzultácie, poradenstvo,  návšteva fyzioterapeuta: 55 €
 • cvičenie fyzioterapeuta doma:  45 €/návštevu
 • 5-týždňový cyklus 10 cvičení fyzioterapeuta: 395 €   (iba pri absolvovaní celého cyklu 10 návštev)

Objednávka na služby:

 • pošlite nám predbežnú objednávku a preveríme kapacitu fyzioterapeutov v danej oblasti, aby sme Vám vedeli povedať, kedy sme schopní začať poskytovať  služby. Na prvej návšteve sa dohodne s fyzioterapeutom ďalší postup.
Napíšte nám email na:  rhb@nullharris.sk a uveďte nasledovné informácie:
 • Meno a priezvisko pacienta, jeho vek, diagnózu a krátky popis zdravotného stavu,
 • Adresu miesta, kde sa budú služby poskytovať, ulicu a číslo domu, poschodie, meno na zvončeku pri bráne
 • Kontakt na osobu, ktorá služby objednáva (ak to nie je pacient) jej meno, priezvisko a kontakt na ňu: e-mailovú adresu aj telefón
 • Meno lekára, ktorý rehabilitáciu odporučil (pripojte napr. výmenný lístok, lekársky nález, prepúšťaciu správu z nemocnice a pod.)
 • Počet objednávaných návštev a plánovaný termín začatia
  • Dôležité! po prepustení z nemocnice sa cvičenia začínajú  najskôr 3 dni po prepustení. Podmienkou je aby pacient nejavil príznaky akútnej infekcie (teploty, bolesti hrdla, kašeľ a pod.)

Po obdržaní horeuvedených údajov sa Vám do 3-5 dní telefonicky  ozve fyzioterapeut/ka a dohodne podpis dohody a termíny.

Na Vašu emailovú adresu Vám pošleme pokyny k platbe prevodom na účet (v hotovosti platby neprijímame).

Po podpise dohody na prvom cvičení vykonajte platbu prevodom na účet

Po dohode s fyzioterapeutom sa vykonávajú pravidelné návštevy daného cyklu

V prípade záujmu o pokračovanie cvičení v ďalšom cykle vykonajte úhradu prevodom na účet pred posledným cvičením daného aktuálneho cyklu, aby sme Vám fyzioterapeuta rezervovali na ďalší cyklus. V opačnom prípade fyzioterapeuta uvoľníme pre ďalšieho pacienta.

Všetky zmeny, hospitalizácie, prerušenie cvičení, ich ukončenie nám hláste obratom emailom

Kontakt:

Povedali o nás:

Veľmi pekne Vám chcem poďakovať za profesionálny a zároveň ľudský prístup počas rehabilitácií, ktoré mojej matke pani O. veľmi pomohli. Nakoľko jej stav sa aj vďaka Vám výrazne zlepšil, nepovažujeme za potrebné pokračovať ďalším cyklom cvičení.

B.K.

Radi sme vítali fyzioterapeuta u nás! Dokázal môjho manžela postaviť na nohy… Je to profesionál, na ktorého môžete byť hrdí! A ešte je aj empatický.

E.Z.

Pre informáciu uvádzam, že manžel svojou voľou a pod odborným vedením p. fyzioterapeuta už chodí, síce zatiaľ s pomocou doprovodu, no predsa je to ohromný progres. Preto sa Vám týmto chcem z celého srdca poďakovať za možnosť, ktorú ste nám umožnili a pomohli nám.

I.M.

Rada by som sa Vám však veľmi pekne poďakovala za profesionalitu, ľudskosť a úžasný prístup k môjmu otcovi, ktorého pán fyzioterapeut doslova postavil na nohy. Som si istá, že nebyť jeho úsilia a práce otec by toho času ešte ležal na lôžku úplne odkázaný na pomoc druhých. Patrí Vám naša obrovská vďaka.

A.K.

Znovu musím s radosťou opakovať, že sme veľmi spokojní s p. fyzioterapeutom: okrem odbornej pomoci, ktorej výsledok sa pomaly začína prejavovať, je veľmi príjemný, milý a trpezlivý.

K.B.