Zariadenie pre seniorov Hestia n.o.
www.hestia.sk

Máte bolesti? Potrebujete lekára algeziológa?
Volajte: 02/ 6353 1511,  MUDr. E. Salamonová

Vzdelávacie a poradenské centrum pre seniorov
www.senior.sk

Senior klub – komunitný portál pre seniorov
www.seniorklub.sk

Denný stacionár pre seniorov
www.vincent.sk/?stacionar,37

Senior – geriatrické centrum, n.o. v Malackách
www.seniormalacky.sk

Máte 50 a viac rokov? Toto je pre Vás:
www.klub50.sk

Uvidíte svet z pohodlia Vášho domova počas cvičenia a rehabilitácie
www.medical.spoteee.com/cz

Rehabilitačné motodlahy na krátkodobý prenájom.
www.nextmed.sk

Zdvíhacie zariadenia do bytov a sociálnych zariadení
www.spig.sk

Hyperbarická komora už aj v Bratislave
www.centrumhbo.sk

Núdzové SOS tlačidlo pre seniorov a monitorovanie seniorov na diaľku https://seniio.sk/

seniio

Dopravná zdravotná služba po celom Slovensku a v zahraničí.

Cena: 0,80€/km

Príplatky:

  • za čiastočne imobilného, sediaceho pacienta: 7€
  • za ležiaceho: 12€
  • za čakanie na pacienta: 7€ za každú začatú hodinu.

Objednávky na tel. čísle: 0911 814041, 0903 986609.

Vodič sanitného vozidla spravidla po ukončení prepravy vyberie platbu od pacienta a odovzdá mu doklad o platbe.