Pre informáciu uvádzam, že manžel svojou voľou a pod odborným vedením p. fyzioterapeuta už chodí, síce zatiaľ s pomocou doprovodu, no predsa je to ohromný progres. Preto sa Vám týmto chcem z celého srdca poďakovať za možnosť, ktorú ste nám umožnili a pomohli nám.

I.M.
I.M.