B.K.

Veľmi pekne Vám chcem poďakovať za profesionálny a zároveň ľudský prístup počas rehabilitácií, ktoré mojej matke pani O. veľmi pomohli. Nakoľko jej stav sa aj vďaka Vám výrazne zlepšil, nepovažujeme za potrebné pokračovať ďalším cyklom cvičení.

E.Z.

Radi sme vítali fyzioterapeuta u nás! Dokázal môjho manžela postaviť na nohy… Je to profesionál, na ktorého môžete byť hrdí! A ešte je aj empatický.

I.M.

Pre informáciu uvádzam, že manžel svojou voľou a pod odborným vedením p. fyzioterapeuta už chodí, síce zatiaľ s pomocou doprovodu, no predsa je to ohromný progres. Preto sa Vám týmto chcem z celého srdca poďakovať za možnosť, ktorú ste nám

A.K.

Rada by som sa Vám však veľmi pekne poďakovala za profesionalitu, ľudskosť a úžasný prístup k môjmu otcovi, ktorého pán fyzioterapeut doslova postavil na nohy. Som si istá, že nebyť jeho úsilia a práce otec by toho času ešte ležal

K.B.

Znovu musím s radosťou opakovať, že sme veľmi spokojní s p. fyzioterapeutom: okrem odbornej pomoci, ktorej výsledok sa pomaly začína prejavovať, je veľmi príjemný, milý a trpezlivý.