Príručka pre rodinných príslušníkov ťažko chorých a umierajúcich ľudí od Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita („SKCH“) vydala ďalšiu publikáciu s finančnou podporou Nadácie Erste a Zastrešujúceho zväzu hospicov v Rakúsku. Príručka s názvom „Sprevádzať až do konca“ je určená rodinným príslušníkom ťažko chorých a umierajúcich ľudí v posledných obdobiach svojho života. Keďže

Rehabilitácia doma

Rehabilitácia doma je určená pacientom s obmedzenou pohyblivosťou po úrazoch, cievnych mozgových príhodách (CMP) alebo operáciách, ktorí vyžadujú rehabilitáciu ale nie sú schopní samostatne dochádzať do rehabilitačného zariadenia. Domácu liečebnú rehabilitáciu poskytujú kvalifikovaní fyzioterapeuti a fyzioterapeutky z Agentúry domácej ošetrovateľskej

Rozhovor s riaditeľkou (2015)

Rozhovor s riaditeľkou Harris Slovakia, Doc. MUDr. Boženou Bušovou, CSc., MPH Ľudia si často pletú pojem opatrovateľská a ošetrovateľská služba. Aký je medzi nimi rozdiel? Rozdiel medzi týmito dvomi službami, ktoré sa poskytujú v domácom prostredí, je podstatný: Opatrovateľská služba

Seniori ako pacienti v ADOS

Seniori sú špeciálna skupina pacientov, ktorá si vyžaduje aj špeciálny prístup, ktorého sa im často nedostáva. Začína to tým, že seniori a ich príbuzní často nevedia, že existuje domáca ošetrovateľská starostlivosť. Podľa ich slov lekári nemajú čas ich informovať a